Välj typ av ansökan

Här kan du söka förskola, annan pedagogisk verksamhet (familjedaghem), omsorg på obekväm tid (natt, kväll eller helg) och fritidshem. Du kan läsa mer om respektive verksamhet på karlstad.se. Där hittar du också information om regler och avgifter.

Välj vilken verksamhet du vill ansöka till nedan. Du behöver inte vara inloggad för att ansöka om plats, men du måste ha svenskt personnummer. Om du saknar svenskt personnummer ansöker du via länken Ansökan för nyanlända.Om du behöver hjälp med din ansökan vänder du dig till Kontaktcenter, Västra Torggatan 26 (Bibliotekshuset) eller via telefon: 054-540 00 00.

Du kan ansöka om förskola, annan pedagogisk verksamhet (familjedaghem) tidigast sex månader innan ditt barn behöver plats. Barnets ködatum räknar vi fyra månader innan önskat placeringsdatum. Vi garanterar en plats i Karlstads kommun inom fyra månader från ködatumet (platsgaranti gäller inte omsorg på obekväm tid). Ditt barn erbjuds plats tidigast från ett års ålder. Tänk på att räkna med en inskolningstid på två veckor.

Skyddade personuppgifter
Om Skattemyndigheten har beslutat att ge dig sekretessmarkering, ska du inte ansöka om förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet i våra e-tjänster. Vänd dig till Kontaktcenter via telefon 054-540 00 00.

  Ansökan Förskola och Familjedaghem eller Ansökan obekväm arbetstid