Välj typ av ansökan

Här kan du ansöka om förskola, annan pedagogisk verksamhet omsorg (familjedaghem), omsorg på obekväm tid (natt, kväll eller helg) och avgiftsfri allmän förskola. Du behöver inte vara inloggad för att ansöka om plats, men du måste ha svenskt personnummer.

Förskola eller pedagogisk omsorg (familjedaghem)
Du kan ansöka tidigast sex månader innan ditt barn behöver plats. Barnets ködatum räknar vi fyra månader innan önskat placeringsdatum. Vi garanterar en plats i Karlstads kommun inom fyra månader från ködatumet (platsgaranti gäller inte omsorg på obekväm tid).

Ditt barn erbjuds plats tidigast från ett års ålder. Tänk på att räkna med en introduktion på två veckor.
Ansök till förskola och annan pedagogisk omsorg via länken allra längst ner på sidan

Omsorg på obekväm tid
Om du arbetar eller studerar på kvällar, nätter eller helger kan du ansöka om omsorg på obekväm tid. Nattviolen har en särskild kö och det finns ingen platsgaranti. Barn i kö erbjuds placering i mån av plats. Din ansökan godkänns först efter att intyg om arbete/studier har tagits emot och granskats.

Introduktion på Nattviolen sker under ca två veckor.

Avgiftsfri allmän förskola
Från och med höstterminen det år ditt barn fyller tre år till och med vårterminen det år ditt barn börjar i förskoleklass erbjuds plats i avgiftsfri allmän förskola. Allmän förskola är avgiftsfri i 525 timmar per år, vilket vanligtvis motsvarar 15 timmar i veckan under skolans läsår.

Om du saknar svenskt personnummer
Du som saknar svenskt personnummer ansöker via länken Ansökan för nyanlända

Om du ska flytta till Karlstad
Om du ska flytta till Karlstad men inte vet vart du ska bo så väljer du "Karlstads kommun" under Område och "Barnomsorg i Karlstad" under alternativ vid ansökan.

Om du behöver hjälp med din ansökan
Vänd dig till Kontaktcenter på Västra Torggatan 26 (Bibliotekshuset) eller via telefon på 054-540 00 00 om du behöver hjälp eller har frågor.

Skyddade personuppgifter
Om Skattemyndigheten har beslutat att ge dig sekretessmarkering, ska du inte ansöka om förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet i våra e-tjänster. Vänd dig till Kontaktcenter via telefon 054-540 00 00.

Läs mer på karlstad.se

karlstad.se kan du läsa mer om respektive verksamhet och hitta information om våra regler och avgifter.

  Ansökan Förskola och Familjedaghem eller Ansökan obekväm arbetstid