Välj typ av ansökan

Här kan du söka förskola, familjedaghem, fritidshem och barnomsorg på obekväm tid. Du kan läsa mer om respektive verksamhet på karlstad.se. Där hittar du också information om regler och avgifter.

Välj vilken verksamhet du vill ansöka till nedan. Du behöver inte vara inloggad för att ansöka om plats, men du måste ha svenskt personnummer. Om du saknar svenskt personnummer ansöker du via länken i Hjälprutan här bredvid.
Om du behöver hjälp med din ansökan kan du få det på Kontaktcenter, Västra Torggatan 26 (Bibliotekshuset) eller via telefon: 054-540 00 00.

Du kan ansöka om förskola eller familjedaghem tidigast sex månader innan ditt barn behöver plats. Barnets ködatum räknar vi dock fyra månader innan önskat placeringsdatum. Vi garanterar en plats i Karlstads kommun inom fyra månader från ködatumet. Ditt barn erbjuds plats tidigast från ett års ålder. Tänk på att räkna med en inskolningstid på två veckor från och med datum för önskad placering.

Skyddade personuppgifter
Om Skattemyndigheten har beslutat att ge dig sekretessmarkering, ska du inte ansöka om barnomsorg i e-tjänsten. Ta istället direktkontakt med administratör via kommunens växel på telefonnummer 054-540 00 00.

  Ansökan Förskola och Familjedaghem eller Ansökan obekväm arbetstid